KRC Peer seizoen 2022-2023

Ploegen

U7 RoodU12 RoodU13 RoodU17 RoodU6 Blauw
U7 BlauwU8 BlauwU9 BlauwU10 BlauwU11 Blauw
U12 BlauwU13 BlauwU15 BlauwU17 Blauw

Ploegen

Eerste PloegProvinciale ReservenGewestelijke ReservenVeteranenU21

Contact

Racing Peer VZW
Lindebosstraat z.n.
3990 Peer
011 79 15 08
info@racingpeer.be
Voorzitter
Erik Gijbels
0476 29 32 92
voetbal@racingpeer.be
G.C.
Stijn Neyens
0473 86 35 70
stijnneyens@telenet.be
Jeugdvoorzitter
Frank Scheelen
0498 08 49 80
jeugd@racingpeer.be
Meer informatie ❭
Routebeschrijving ❭

Foto's

Voor foto's verwijzen we u naar onze Facebookpagina.


Algemene fotocollectie

Bekijk de algemene fotocollectie.

Links

Bestuur KRC Peer

 • Cel ADINFO
  Administratie: Frank, Stijn, Erik
  Informatie: Frank, Stijn, Erik
 • Cel FINANCIEN en SPONSOR
  Financiën: Raf, Vic, Erik
  Sponsor: Raf, Geert F., Rob, Davy
 • Cel SPORTIEF
  Sportief: Erik, Frank, Rob, Stijn
  Jeugd: Frank, Edwin, Geert F., Erik, Stefan, Kris
  Senioren: Rob, Stijn, Erik
 • Cel ACTIEF
  Sportief: Erik, Edwin, Stijn, Frank
  Niet-sportief: Frank, Jean, Peter T., Geert F., Raf
  Kantine: Jean, Geert S.
  Onthaal: Peter R., Eddy, Davy
 • Cel DOMMEL
  Groen/Gebouwen: Marc, Edwin, Eddy, Pilip, Thieu, Geert S.
  Uitrusting: Geert F.

Wat te doen bij een sportongeval?

 1. Download hier het formulier
 2. Print het formulier dubbelzijdig
 3. Vul de voorzijde zelf in
 4. Laat de achterzijde invullen door een arts
 5. Lever het formulier in bij Racing Peer, vergeet de klever van het ziekenfonds niet

Terugbetaling sport

Om een aanvraag voor terugbetaling sport bij je ziekenfonds te doen, heb je één van de volgende formulieren nodig.

Word scheidsrechter

De Belgische Voetbalbond (KBVB) is een project gestart met het stimuleren van de clubs om scheidsrechters te rekruteren.

Ook Racing Peer is in dit project gestapt. Binnen onze club gaan wij nu op zoek naar spelers of supporters die mogelijk een mooie carrière willen opbouwen als spelleider. Vanaf 15 jaar kan je deelnemen aan de officiële cursussen om scheidsrechter te worden. Enkel een attest van medische geschiktheid moet je voorleggen. Heb je mogelijk interesse, ook al ben je nog geen 15 jaar, neem contact op met de ‘referee ambassador’ van onze club (Ronny Gijbels 0479 201982). Je moet je carrière als voetballer hiervoor niet beëindigen.De combinatie speler en scheidsrechter is perfect mogelijk. De mogelijkheid bestaat om binnen de club een korte opleiding te volgen, door bv. wedstrijdjes van de U11 te fluiten, ideaal voor de mogelijke kandidaat scheidsrechters…


Panathlon

Panathlon

Ethisch Charter

De bijgevoegde regels gelden op en rond elk voetbalterrein. Zo zorgen we ervoor dat er elke week sportieve en spannende wedstrijden gespeeld en gefloten worden!

Algemene gedragsregels

Er zijn waarden en normen die voor iedereen gelden.

 1. Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent.
 2. Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel.
 3. Respecteer de mede- en tegenspeler.
 4. Behandel alle voetballers gelijkwaardig.
 5. Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld.
 6. Zorg samen met uw team voor een faire sport.
 7. Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren.
 8. Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe.
 9. Gedraag u waardig.
 10. Wees er bewust van dat voetbal een teamsport is.

Specifieke gedragsregels

Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de spelers zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.

VOETBALLERS

 1. Groet uw tegenstander voor en na de match.
 2. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 3. Speel volgens de wedstrijdregels.
 4. Vind eerlijk en prettig spelen het belangrijkste en presteer zo goed mogelijk.
 5. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en hun assistenten.
 6. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 7. Blijf sportief ook al toont de tegenstrever onsportief gedrag.
 8. Moedig sportief of plezierig gedrag aan bij je medespelers.
 9. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat jij je favoriete sport kan beoefenen.
 10. Wees er bewust van dat u als kapitein van de ploeg een voorbeeldfunctie heeft.

OUDERS EN BEGELEIDERS

 1. Laat het spelplezier primeren op de prestaties.
 2. Forceer nooit een kind dat geen interesse toont om deel tenemen aan het voetbalspel.
 3. Leer kinderen om volgens de spelregels te spelen.
 4. Leer het kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
 5. Moedig het kind steeds aan, ook al heeft het een kans gemist of de wedstrijd verloren.
 6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 7. Keur verbaal en fysiek geweld steeds af.
 8. Erken de waarde en het belang van de trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het voetballen mogelijk te maken.
 9. Wees er bewust van dat voetbal een ploegsport is.

TRAINERS

 1. Voetballers hebben een trainer nodig die zij respecteren.
 2. Plaats het belang van de voetbalsport in zijn juiste context.
 3. Leer uw spelers de spelregels na te leven.
 4. Geef al uw spelers voldoende speelgelegenheid.
 5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van het spel. Verliezen ook. Fun and Formation.
 6. Moedig uw spelers steeds aan, ook al maken zij fouten ofverliezen ze een wedstrijd.
 7. Heb respect voor de prestaties van de tegenstander.
 8. Promoot de opleidingsgerichte coaching i.p.v. de wedstrijdgerichte of resultaatgerichte coaching.
 9. Wees er bewust van dat u als trainer een voorbeeldfunctie heeft.

BESTUURDERS

 1. Maak van uw club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.
 2. Betrek iedereen, volgens zijn/haar mogelijkheden, in uw clubwerking.
 3. Organiseer het voetbal in de eerste plaats voor de spelers in overeenstemming met de filosofie van de KBVB.
 4. Laat sportiviteit en fair play de belangrijkste waarden zijn in uw club.
 5. Zorg ervoor dat supporters, sponsors, trainers en spelers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheden.
 6. Apprecieer de inzet van al uw vrijwilligers.
 7. Laat plezier primeren op de prestaties.
 8. Wees er bewust van dat u als bestuurder een voorbeeldfunctieheeft.

SCHEIDSRECHTERS EN ASSISTENTSCHEIDSRECHTERS

 1. Pas de spelregels correct, eerlijk en consequent toe.
 2. Zorg ervoor dat zowel op en naast het speelveld uw gedrag waardig is.
 3. Moedig sportief spel aan.
 4. Wees beslist, objectief en beleefd in het nemen van beslissingen.
 5. Wees een waardig vertegenwoordiger van KBVB.
 6. Wees steeds collegiaal en bekritiseer uw collega’s niet.

TOESCHOUWERS

 1. Laat iedereen plezier beleven aan het voetbalspel.
 2. Toon respect voor de tegenpartij.
 3. Veroordeel elk gebruik van geweld en onsportief gedrag.
 4. Respecteer de beslissing van de wedstrijdleiding.
 5. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 6. Wees steeds positief.

Clubreglement - Intern reglement KRC Peer

1) INLEIDING
Racing Peer wil een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. De club wil ook dat de leden zich verder kunnen ontwikkelen, zowel voetbalkundig als op algemeen persoonlijk vlak (o.a. leren samenwerken in het team). Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk.

Racing Peer wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, trainers, begeleiders en ouders van deze missie. Dit vraagt om verduidelijking.

De club heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur draagt de gedragscode actief uit. Vooral de trainers en begeleiders, maar ook de spelers en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van onze waarden en normen.

Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

Als club ondersteunen wij het Fairplay Charter en de Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport van de voetbalbond. Meer info op http://www.panathlonvlaanderen.be/

2) ALGEMENE REGELS
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal. We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als die een fout maakt. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.

Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers. De betrachting moet zijn dat alle jeugdspelers van Racing Peer 50% van de totale speeltijd kunnen deelnemen, uiteraard rekening houdend met schorsingen, kwetsuren of afwezigheden. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

Het Dommelstadion is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg, dat het netjes blijft. De ganse week is heel wat mensen druk in de weer om de velden en de kleedkamers/kantine te onderhouden. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
Blijf achter de omheining tijdens een wedstrijd.
Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.
Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
Matig je snelheid in de nabijheid van het Dommelstadion.

Op de website van Racing Peer vind je het formulier ‘Aangifte van Ongeval’ dat moet worden ingevuld door arts en dit binnen de 48 uren na het oplopen van een kwetsuur. Dit formulier is ook ter beschikking op de club. Binnen de 7 dagen na het ongeval moet de aangifte en vergezeld met klever ziekenfonds worden bezorgd aan Marco Hamal. Niet alle kosten worden terugbetaald door de KBVB.

3) GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELERS
De spelers zijn de kern van de voetbalvereniging. Van hen worden volgende zaken verwacht….
De speler is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. Hij of zij heeft respect voor de tegenstander en het publiek en accepteert de beslissingen van de scheidsrechter ook al is de speler het daar niet mee eens.

De speler neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer indien hij of zij belet is. Is bij de training en wedstrijden tijdig aanwezig. Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

De speler houdt het netjes: klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan. Er wordt na iedere training en wedstrijd gedoucht. Er wordt nooit met een bal in de kleedkamer of gang gespeeld.
Debutantjes, duiveltjes en preminiemen zijn verplicht om met vaste studs te spelen.

De speler brengt zijn identiteitskaart mee voor elke wedstrijd (vanaf 12 jaar). Er worden geen sieraden gedragen tijdens de wedstrijd (oorbel, piercing, ketting ...). Scheenbeschermers zijn verplicht.
Mee te brengen basisuitrusting bij wedstrijd/training:
- gereinigde voetbalschoenen, kousen en broek
- beenbeschermers
- wasgerief, badslippers
- aangepaste kledij tegen regen en koude

4) GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINERS EN BEGELEIDERS
De trainers en begeleiders hebben een voorbeeldfunctie.
Sportief gedrag tegenover de tegenstander en de scheidsrechter is een must. Geef het sportief gedrag mee aan je spelers. Na afloop van de match wordt er een hand gegeven aan de tegenstander en scheidsrechter. Wijze supporters en ouders op hun uitlatingen tegenover eigen speler, tegenstanders en de scheidsrechter.

5) GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook van toepassing op de ouders. Ondersteun de spelers met aanmoedigingen en niet met negatieve kritiek. Help de kinderen vertrouwen krijgen.
De ouder is een goed supporter een geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
Blijft tijdens de wedstrijd achter de omheining en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld aan de kopkanten). Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team.
Van de ouders wordt verwacht dat zij spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzigingen geven. Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. De ouders kunnen voor de wedstrijd helpen de terreinen gereed te zetten en na de wedstrijd ze op te ruimen (u6 tem u13).

Op- en/of aanmerkingen op training/wedstrijd, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de jeugdcoördinator. Dit wordt niet in aanwezigheid van kinderen gedaan.

6) ALCOHOL, TABAK EN DRUGS
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Alcohol, drugs en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.

Het is ten strengste verboden te roken voor de jeugdspelers (tem scholieren) in het sportcomplex van Racing Peer dit zowel binnen de gebouwen als buiten (tot aan poortingang). Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een maatregel.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten, van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.

7) SANCTIES
Overtreden van de gedragsregels leidt tot sancties opgelegd door Racing Peer. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.


8) WAARDEVOLLE VOORWERPEN
Waardevolle voorwerpen worden best thuis gelaten. Bij diefstal is de club niet verantwoordelijk.


9) NUTTIGE GEGEVENS


Wedstrijden

DatumWedstrijd

Agenda

DatumActiviteit

Volledige agenda ❭

Meldingen

Geen meldingen

KRC Peer